Lingüístic

“Tota llengua és un temple, en el qual hi ha tancada, com un relicari, l’ànima de qui parla” (Oliver Wendell Holmes)

“Empra el llenguatge que vulguis i mai podràs expressar sinó allò que ets” (Ralph W. Emerson)

“El món és un mosaic de visions i cada visió és explicada per una llengua. Cada vegada que desapareix una llengua, desapareix una visió del món” (David Crystal)

Resultat d'imatges de dia internacional de la llengua materna

21 de febrer.

Comunicació oral

Lectura


La lectura a l'escola. Ensenyament i aprenentatge de la lectura (3-12 anys)

Pla de lectura de centre

Acords formació ILEC.

Escriptura

“L’escriptura és important, perquè és important fora de l’escola”. Emilia Ferreiro.

Aprendre a escriure és aprendre a pensar.

Ensenyar a escriure al S XXI. Daniel Cassany.

Decàleg de l’escriptura. Felipe Zayas.

Recursos

http://xtec.gencat.cat/ca/curriculum/primaria/competencies-basiques-ambits/ambit-linguistic/
https://www.observatoireplurilinguisme.eu/portalingua/www10.gencat.net/casa_llengues/AppJava/ca/diversitat/diversitat/llengues_mon.html

Criteris ortografia

Pautes llibres i treballs