Els transports

En aquest projecte de medi social hem fet un munt de coses:
S’ha sortit pel poble.

S’ha muntat un viatge pel món.
https://epgrans.blogspot.com/2019/10/muntem-un-viatge-pel-mon.html
S’han mirat vídeos.

S’ha confegit un mural.

S’ha cercat informació.

S’ha entrevistat a un professional.

Més imatges.
S’ha experimentat.

Més vídeos.
https://agora.xtec.cat/zerelsio/general/projectes-medi-curs-2019-2020/

Temps i clima

Manualitat sobre les capes de l’atmosfera.

Estudi dels tipus de núvols.

Visualització de curts i documentals.

https://teachersforfuturespain.org/cortos-y-documentales/
Petició d’informació al meteo.cat

https://www.meteo.cat/prediccio/general
Elaboració de climogrames.
https://agora.xtec.cat/zerelsio/general/actuacions-pel-canvi-climatic/
https://teachersforfuturespain.org/cortos-y-documentales/
https://agora.xtec.cat/zerelsio/general/projectes-medi-curs-2019-2020/