Pla TAC

El Pla TAC del centre és un document viu que sempre està en procés de desenvolupar-se, ja que es va adaptant a les necessitats del Departament, el centre, els alumnes i el professorat. És per això que el Pla TAC d’enguany no està penjat a la web encara, ja que es troba en procés d’elaboració.

Pla Tac. Can Record. 17-18

Pla Tac. Can Record. 18-19