Consell escolar

MEMBRES DEL CONSELL ESCOLAR CURS 2017-18

Representant de l’Ajuntament Natàlia Expósito
Representants del professorat Núria Plaja
Laura Soler
Míriam Delgado
Imma Salvatella
Núria Mir
Representants de pares i mares Núria Martinez
Marta Puig
Representants dels alumnes Adrià Planas
Lluc Planas
Representant de l’AMPA Teresa Duocastella
Representant del PAS Maria Haro
Secretària Núria Clopés
Cap d’Estudis Gemma March
Directora Rosa M. Lemos

COMISSIONS DE TREBALL DEL CONSELL ESCOLAR

Hi ha 4 comissions dins del consell escolar: econòmica, de convivència, permanent i d’obres.