Transport escolar i ajuts individuals de desplaçament

Des del Consell Comarcal del Vallès Oriental s’ofereix el servei gratuït de transport escolar a aquell alumnat que s’ha de desplaçar al centre des del municipi del Montseny.
El Consell Comarcal ofereix uns ajuts individuals de desplaçament per a l’alumnat que no tenen oferta formativa en el seu municipi o bé (tot i tenir oferta) tenen una resolució del Departament per anar a un centre d’un altre municipi i no tenen ruta de transport escolar assignada al centre.