Estudis

En el nostre institut tenim alumnes d’ESO, de primer a 4t. Normalment hi ha dues línies per curs, si bé algun curs escolar pot haver-hi tres línies en algun nivell.

LLISTAT DE LLIBRES

1r llibres de 1r ESO
2n llibres de 2n ESO
3r llibres de 3r ESO
4t llibres de 4t ESO

RECUPERACIONS

1r Trimestre  11 al 15 de gener
2n Trimestre 4 al 8 d’abril
3r Trimestre 16 i 17 de juny
Matèries de cursos anteriors 15 al 19 de febrer