Estudis

En el nostre institut tenim alumnes d’ESO, de primer a 4t. Normalment hi ha dues línies per curs, si bé algun curs escolar pot haver-hi tres línies en algun nivell.

RECUPERACIONS

1r Trimestre 13 al 17 de gener
2n Trimestre 14 al 17 d’abril
3r Trimestre 12 al 15 de juny
3r Trimestre per 4t ESO 8 i 9 de juny