HORES D’ATENCIÓ DE L’EQUIP DIRECTIU

CURS 2017-18                                   ÉS NECESSARI DEMANAR CITA PRÈVIA.

Càrrec Nom Dia i hora d’atenció
Directora Rosa Lemos i Baiges divendres de 9h. a 11h.
Cap d’estudis Gemma March i Cuadras dimecres de 11’25h. a 13’25h.
Coordinadora Pedagògica Susana Parra dimecres de 8h. a 10h.
Secretària de direcció  Núria Clopés i López dimarts de 8h. 9h i 10h. a 11h.