Secretaria

La persona responsable de la Secretaria administrativa del centre és la Marissa Farraró i l’horari d’atenció és els dilluns, els dimecres  i els divendres quinzenalment  de 9 a 13:00 h.

Documents:

Full d’autorització per les sortides