Mesures de suport per l’atenció educativa

MESURES DE SUPORT PER L’ATENCIÓ EDUCATIVA DE L’ALUMNAT EN EL MARC DEL SISTEMA EDUCATIU DE CAN RECORD
El  centre fa un tractament diversificat per tractar la diversitat del nostre alumnat i així poder garantir un aprenentatge significatiu a tots els nivells.
De 1R d’ESO a 3r d´ESO es desdoblen els grups a les instrumentals per tal que la ratio disminueixi. De dos grups se’n fan tres a català, castellà i matemàtiques.
A 4t d’ ESO, l’AULA OBERTA, PROJECTE MONTSENY permet a un grup reduit d’alumnes poder treballar amb dinàmiques diferents i realitzar pràctiques a empreses del nostre entorn.
L’AULA d’ACOLLIDA, permet proporcionar que alumnes d’incorporació tardana, rebin un aprenentatge més encarat a la comprensió lingüística i social.