PREINSCRIPCIÓ ESO 2019/2020

Presentació de sol·licituds:  del 29 de març al 9 d’abril

Horari d’atenció al públic:     

Matins de 8h a 14h

Tardes de dilluns i dimarts, de 15 h a 17h

 

COM FER LA SOL·LICITUD?

Prèviament necessitareu tenir:

  • Una adreça de correu electrònic
  • El número d’identificació de l’alumne (us el donaran al centre on està matriculat actualment)

Per tal d’omplir el formulari de sol·licitud telemàticament, hi ha dues opcions:

Opció 1: Externament a través d’internet  (a casa, a la feina, …)

Opció 2: Presencialment al centre. S’hi habilitarà un ordinador.

 

En tots dos casos, cal adjuntar i entregar al centre, presencialment, la documentació següent (original i fotocòpia) :

  • Sol·licitud de preinscripció telemàtica  impresa
  • Llibre de família
  • DNI de la persona sol·licitant (pare, mare o tutor/a)
  • DNI de l’alumne/a (si en té)
  • Targeta TIS (targeta sanitària) de l’alumne
  • Altra documentació (en cas d’al·legar algun dels criteris complementaris)

 

CALENDARI

 

27 de març Publicació de l’oferta inicial
Del 29 de març al 9 d’abril Presentació de sol·licituds
26 d’abril Publicació de llistes amb el barem provisional
Del 29 d’abril al 3 de maig Reclamacions a les llistes baremades
11 de juny Oferta definitiva
12 de juny Publicació de la llista d’admesos
Del 20 al 26 de juny Període de matriculació (1r curs d’ESO)
Del 27 de juny al 3 de juliol Període de matriculació/ confirmació  (2n, 3r i 4t curs d’ESO)