Donació

Des de la comunitat educativa de l’Institut Les Margues volem agrair la donació feta per l’empresa ITW Automotive, divisió Seats.

El 4 de novembre, ITW Automotive va donar al centre 50 litres de productes de desinfecció per les aules específiques, 100 litres de gel hidroalcohòlic d’ús personal, 300 mascaretes FFP2, 300 mascaretes quirúrgiques,  4 esprais vaporitzadors…

Tots els productes formen part del registre de productes viricides autoritzats pel Ministerio de Sanidad i el Departament d’Educació.

Aquests productes seran destinats i utilitzats per  tota la comunitat educativa per tal de mantenir les mesures de prevenció, seguretat i higiene en el marc de la pandèmia de Covid- 19 que estem vivint.

També hem d’agrair a l’empresa Subministraments Reig el transport de tot aquest material i el regal d’una cafetera.

Equip directiu