L’Institut Ramon Casas i Carbó de Palau-solità i Plegamans ofereix, dins l’FD Dual, un Cicle Formatiu de Grau Mitjà per esdevenir Tècnic en Gestió Administrativa. Les preinscripcions es podran fer per via telemàtica de l’11 al 17 de maig, mentre que les matriculacions es tramitaran al mes de juliol a la secretaria del centre (de 8.00 a 13.30 hores).

Pel que fa a la durada dels estudis, es compondran de dos cursos, amb 2.000 hores, de les quals 970 hores correspondran a la formació dual, o bé 416 hores si s’opta per la modalitat FCT. En el referent als horaris, el primer curs es desenvoluparà de 8.00 a 14.30 hores de dilluns a divendres, i el segon, de 8.00 a 14.30 hores els dilluns i dimarts en la modalitat dual, i de 8.00 a 14.30 hores els dilluns, dimarts i dimecres en la modalitat FCT.

Quant als mòduls professionals, al primer curs seran comunicació empresarial i atenció al client (5 hores/setmana), operacions administratives de compravenda (4), tècnica comptable (4), tractament informàtic de la informació (7), anglès (3), empresa i administració (4), formació i orientació laboral (2) i tutoria (1), mentre que a segon seran operacions administratives de recursos humans (3 hores/setmana), operacions auxiliars de gestió de tresoreria (4), tractament de documentació comptable (4), empresa a l’aula – modalitat fct – (6) i tutoria (1).

Aquells que completin el cicle obtindran el títol de Tècnic/a en Gestió Administrativa. La competència general d’aquest títol consisteix en activitats de suport administratiu en l’àmbit laboral, comptable, comercial, financer i fiscal, així com d’atenció al client/usuari, tant en empreses públiques com en empreses privades, aplicant la normativa vigent i protocols de qualitat, assegurant la satisfacció del client i actuant segons les normes de prevenció de riscos laborals i de protecció ambiental.
Pel que fa a les sortides professionals, són les d’auxiliar administratiu/va en empreses de tots els àmbits, tant de l’administració pública com del sector privat.

Cal recordar que l’FP dual es la modalitat de formació professional en la qual l’estudiant esdevé aprenent i combina la formació en el centre educatiu amb l’activitat productiva remunerada en l’empresa mitjançant un conveni amb l’institut.

L’objectiu és millorar la formació, qualificació i desenvolupament personal dels joves que inicien la seva professionalització.

Aquest fet suposa, per als alumnes, millorar el currículum professional, desenvolupar les competències professionals en un entorn laboral real, afavorir la incorporació al món laboral com a aprenent qualificat, coneixement de primera mà del món laboral i de la cultura d’empresa, estar en contacte amb la tecnologia avançada i superació del mòdul de formació en centres de treball per als alumnes de cicles formatius.

Per a les empreses, representa incorporar personal qualificat, format en la cultura i processos de l’empresa, a més de crear una pedrera d’aprenents, facilitar el relleu generacional i contribuir a la política empresarial de responsabilitat social corporativa.

“Ser popular no t’eximeix de la responsabilitat social”. Theodora Dumitrescu sobre la ONG Open Arms.

Proactiva Open Arms és una ONG catalana, originària de Badalona, destinada a salvar vides humanes al mar i creada l’octubre de 2015. Gràcies a les seves accions, Proactiva ha estat reconeguda amb diversos premis, entre els quals destaca el Premi Ciutadà Europeu de 2016. A… Llegeix més»

[PREINSCRIPCIÓ] Informació sobre les modalitats de Batxillerat i de Cicle Formatiu de Gestió Administrativa


A continuació us adjuntem la informació sobre les modalitats de Batxillerat i del Cicle Formatiu que es poden cursar a l’Institut Ramon Casas i Carbó.
PRESENTACIÓ DEL BATXILLERAT, GUIA PRÀCTICA.
INFORMACIÓ DEL BATXILLERAT ARTÍSTIC, RECOMANACIONS.
PRESENTACIÓ DEL CICLE FORMATIU DE GRAU MIG EN GESTIÓ… Llegeix més»