Acollida

L’aula d’acollida de l’institut Ramon Casas té com a finalitat ajudar els alumnes nouvinguts que no parlen la llengua catalana a adaptar-se el més ràpid possible al funcionament del centre i al nou idioma.
Actualment compta amb un professor que s’ocupa de nou alumnes de tots els nivells de l’ESO i de diverses procedències com Ucraïna, Líban, Pakistan, Itàlia, Hondures, Perú o Veneçuela.
És important que aquests joves puguin entendre la llengua catalana el més aviat possible, i d’aquesta manera poder seguir sense dificultats les explicacions dels llibres de text i dels seus professors a l’aula ordinària. L’experiència ens mostra com aquest procés és molt ràpid, sobretot en els alumnes procedents de països amb llengües romàniques, però la feina no acaba aquí. Cal que aprenguin també a escriure’l i a parlar-lo el millor possible, per tal que quan acabin la seva escolarització, es trobin amb les mateixes oportunitats personals i laborals que els seus companys i companyes.
A l’aula d’acollida es fan exercicis de lèxic i gramàtica, es llegeix, s’escolta i se’ls anima a utilitzar el català com a llengua vehicular. La música o els jocs també són uns grans aliats en aquest procés.