Pla Lingüístic de Centre (PLC)

Pla_Lingüístic_Centre_RCC_2019

El document que es presenta es proposa per tal d’actualitzar el PLC anterior i com a part del PEC. Aquest actualització respon als canvis que s’han produït en el perfil de l’alumnat en els darrers cursos. El PLC recull de manera general l’organització, la metodologia i la didàctica de l’ensenyament i aprenentatge de les llengües així com la de la seva comunicació.

El PLC ha de ser un instrument per al desenvolupament coherent i eficaç de tot el que esdevé en termes de comunicació dins del nostre centre. Alhora ha de garantir el dret de l’alumnat de poder utilitzar el català i el castellà per a finalitats múltiples, tant oralment com per escrit, tenint en compte altres llenguatges com l’audiovisual. Al mateix temps, els nostres alumnat té dret a conèixer una o dues llengües estrangeres que els donin més recursos i competències en els seus estudis posteriors o bé a nivell professional.

En conseqüència, l’aprenentatge de les llengües s’emmarca dins de la competència plurilingüe, de tal manera que permeti a l’alumnat utilitzar textos de diferent tipologia i de diferent procedència lingüística i cultural de manera eficaç. El nostre PLC ha de promoure el respecte envers totes les llengües que d’una manera o altra formen part del context de l’alumnat i les seves famílies i per tant es valora positivament la diversitat lingüística com una oportunitat de conèixer-nos mútuament i rebutjar qualsevol perjudici lingüístic.