Mobilitat professorat Institut Montsià

Maite Rieres, Joan Piñol i Griselda Martin van realitzar una mobilitat docent per conèixer el sistema educatiu i el sistema dual d’Itàlia, Alemanya i França respectivament. En les memòries que van redactar es detalla cada sistema educatiu dels diferents països analitzats.

Mari Fandos va fer una estada a Stuttgart per treballar la FP Dual Europa (Acció 1).

 

 

Memòries del professorat