Mans en negatiu per escenificar l’art rupestre

Ja des d’èpoques primerenques com L’Aurinyacià, apareixen dibuixos de caça i empremtes de mans a les parets de les coves de tota l’àrea pirinenca. Aquestes representacions estan fetes mitjançant dos mètodes diferents: unes realitzades a còpia de la difusió de la pintura a través d’una canya o óssos medul·lars de petits animals utilitzats a manera de rústic aerògraf i emprant de plantilla la mateixa mà.
El resultat obtingut és la impressió en negatiu de la mà que queda siluetada amb un halo de pintura de límits imprecisos. D’altres, per contra, s’obtenen mitjançant l’empremta de la mà impregnada de pintura i pressionada sobre la roca, proporcionant una imatge en positiu de la mateixa que avui dins del mòdul de M5 Recursos turístics hem volgut reproduir a classe per viure l’impressionant força màgica i, per descomptat, evocadora de l’expressió artística pròpia de l’època prehistòrica i que ara buscarem a l’Edat Antiga.