Certificat auto-responsable de desplaçament

Aquí podreu descarregar el document per dur-lo correctament emplenat quan us calgui.

 

Certificat auto-responsable de desplaçament en el marc de l’estat d’alarma per la crisi sanitària per la covid-19. (Formulari per omplir-lo telemàticament).

 

Certificat auto-responsable de desplaçament en el marc de l’estat d’alarma per la crisi sanitària per la covid-19. (Formulari en blanc descarregable per omplir-lo manualment).