L’ alumnat dels CFGS de GIAT i GAT visita a l’ Oficina de Turisme d’ Amposta

La segmentació és la base principal de informació que facilita la pressa apropiada en les decisions per satisfer i arribar als visitants d’una destinació turística.

Avui l’ alumnat dels CFGS de Gestió d’allotjaments turístics i Guia, informació i assistències turístiques han gaudit d’una explicació pràctica , a l’oficina de Turisme d’ Amposta, de les prestacions que el gestor estadístic del Departament d’Empresa  i Coneixement de la Generalitat de Catalunya ofereix

Agrair al Sr. Pep Simó  i Parra, regidor de de Turisme i Promoció Exterior, Economia Social i Innovació  la transmissió de coneixements a l’ alumnat i els consells rebuts en una explicació molt amena i la seva implicació i contribució  en la formació de l’ alumnat  de Turisme, volem també fer-ho extensiu a Gora Pérez, ex-alumna de la 1ª promoció de GIAT i que ens ha agradat retrobar!

Professores acompanyants: Carmen Yeste Castaño i Joana Orti Pitarch

Aujourd’hui les élevés des BTS Gestion d’hébergements touristiques et Guides touristiques, renseignements et accueil des touristes ont visité l’office de Tourisme pour s’informer des prestations qu’offre le traitement statistique et  les chiffres clés du tourisme obtenues par le gestionnaire de la Généralité de la Catalogne .

Remercier à M. Pep Simó i Parra régisseur de tourisme et promotion extérieure, l’économie sociale et l’innovation, également remercier à Mme Gora Pérez, ancienne élevé de la première promotion de GIAT son attention.

Professeures accompagnants :  Carmen Yeste Castaño i Joana Orti Pitarch