Restablert el projecte Move On Up – Servei Comunitari a 4t d’ESO

Tot i la situació excepcional que vivim, hem pogut reprendre el projecte de centre MOVE ON UP dins del Servei Comunitari, acció educativa obligatòria a l’ESO en forma d’aprenentatge-servei.

 

El curs passat gran part dels nostres aprenents de 3r d’ESO va poder fer la part pràctica d’aquesta acció abans del confinament iniciat el mes de març. La resta podrà culminar el projecte durant aquest curs escolar, gràcies a la col·laboració de l’Ajuntament de Santa Coloma de Cervelló quant a voler treballar plegats per l’aprenentatge de l’alumnat, desplegant propostes educatives conjuntes.

 

Amb la finalitat de facilitar una experiència propera que els converteixi en protagonistes d’accions cíviques, l’alumnat que el curs passat no va poder cursar-lo, farà la seva formació pràctica enguany, essent suport dels agents cívics del nostre municipi, els dijous i els divendres de 16 a 19 h.

 

Per altra banda, quan neix el Servei Comunitari al Departament d’Educació, es persegueix que els joves desenvolupin principalment amb aquesta acció una de les competències bàsiques marcades al currículum de secundària: la competència social i ciutadana.

 

Estem segures i segurs que aquesta experiència els ajudarà a aprendre per ser ciutadans i ciutadanes des de la pràctica.

 

Tothom vol construir un futur millor, amb més civisme, participació i implicació.