CENTRE FORMADOR

L’institut Montpedrós és un dels centres formadors del Baix Llobregat, en treballar per oferir un espai d’aprenentatge als estudiants dels màsters de secundària.

Brindem la possibilitat de veure i practicar totes les dimensions que l’acció educativa comporta:  programacions didàctiques, avaluacions, disseny d’activitats competencials, gestió d’aula, treball cooperatiu, tutories grupals i individuals, treball amb l’entorn i reunions amb famílies.

Obrim el nostre centres als futurs i les futures docents.