Projecte pedagògic

La línia pedagògica del centre es recolza en cinc pilars:

  • L’avaluació com a eina d’aprenentatge
  • Incorporació integral dels sistemes i tecnologies de la informació en el procés d’ensenyament- aprenentatge.
  • Utilització de l’anglès com a llengua d’ensenyament-aprenentatge en diverses matèries del currículum i com a llengua de comunicació més enllà de l’aula.
  • Comunicació constant i fluida amb les famílies per tal de compartir objectius i estratègies
  • L’aplicació del model d’aprenentatge competencial en totes les àrees curriculars
  • Ensenyament-aprenentatge globalitzat per projectes
L’AVALUACIÓ COM A EINA D’APRENENTATGE
2015-02-05 09.57.31 ENTRENA’T PER LA VIDA
clickedu_pares COMUNICACIÓ AMB LES FAMÍLIES
QuickTime PlayerScreenSnapz004 VIURE LA LLENGUA
 DSC_3873 COMPANYS FORA DE LA VALL
2015-02-05 11.09.04 INNOVACIÓ EDUCATIVA I RECERCA
 IMG_1965 LES TIC AL SERVEI DE L’EDUCACIÓ
 IMG_20150305_190601 ESCOLA VERDA
Fitxer_000 (3) TREBALL GLOBALITZAT PER PROJECTES
I PROJECTES AMB ENTITATS