Projecte GEP (Grup Experimental Plurilingüe)

El coneixement i l’ús de diferents llengües ha esdevingut una necessitat fonamental i un dret per als ciutadans d’una societat global com la nostra. El coneixement d’una o més llengües estrangeres, a més de les oficials i/o pròpies de l’individu, garanteix l’adquisició dels processos d’aprenentatge i la millora contínua de l’aprenent.

L’ús de diferents llengües per a accedir al coneixement és una pràctica que l’individu ha de desenvolupar des de l’edat escolar per tal d’establir les bases que li permetran aprendre qualsevol llengua de forma eficient. Així doncs, es recomana que a les aules, els continguts de les diferents àrees es treballin mitjançant la utilització d’una tipologia de textos variada, emprant fonts i recursos diferents i sense limitació en l’ús de les llengües.

El nostre centre treballa en la reflexió i l’acció per tal d’establir el paper de les llengües en la comunitat educativa:

– Els usos lingüístics de la llengua catalana en el centre, i el paper de les altres llengües oficials

– El desplegament d’accions docents per a l’aprenentatge de les llengües estrangeres curriculars

– Les accions de context per a incorporar a la comunitat educativa l’aprenentatge de les llengües no curriculars que són pròpies de l’alumnat i de les seves famílies.

Per aconseguir aquests objectius, l’Institut Vall de Llémena s’incorpora al projecte GEP (Grup d’experimentació per al plurilingüisme) del Departament d¡Ensenyament des del primer moment de la seva creació.

GEP_1

 

INFORME PARTICIPACIÓ GEP

Curs 15-16
Curs 16-17

VISITA ELS BLOGS GEP!

angles1ESO ANGLÈS

1r ESO

 angles2ESO ANGLÈS

2n ESO

 angles3ESO ANGLÈS

3r ESO

 francès

FRANCÈS

 alemany

ALEMANY

 CS_angles

C. SOCIALS

(EN ANGLÈS)


ERASMUS +