Escola Verda

A l’hora de mirar de capgirar les tendències ambientalment insostenibles presents en la nostra societat, els centres docents hi tenim un paper molt important  i una responsabilitat directa. L’educació per a la sostenibilitat dels futurs ciutadans durant el seu període de formació escolar és clau: una educació consistent en un procés permanent i participatiu d’aprenentatge, que propugna valors i accions que contribueixen a estimular la formació de societats socialment justes i ecològicament equilibrades.

El nostre institut assumeix plenament aquesta responsabilitat i es marca com a objectius incorporar els principis i els valors de la sostenibilitat en tots els àmbits de la vida del nostre centre i aconseguir que aquests hàbits s’incorporin a la vida familiar. En aquesta línia promovem de forma directa entre els nostres alumnes,  actuacions  encaminades a la consecució de tres  fites principals: la reducció del consum i dels residus, el reciclatge de deixalles i l’ús racional de recursos energètics. Les principals actuacions que es duen a terme són:

  • Ús d’embolcalls reutilitzables
  • Ús de la font enlloc del  consum de begudes envasades
  • Estalvi de paper: utilització de mitjans electrònics
  • Papereres per al paper a totes les classes, passadissos, secretaria…
  • Papereres de reciclatge al pati
  • Reutilització de material escolar i llibres
  • Sensibilització pel respecte als espais naturals
  • Activitats relacionades amb el materialisme i el consum sostenible
  • Participació en el projecte “Euronet 50/50”  en col·laboració amb l’Ajuntament de Sant Gregori, l’Escola Agustí Gifre i la Diputació.