Impresos i formularis

JUSTIFICANT DE FALTES D’ASSISTÈNCIA D’ALUMNES

Aquest document s’ha de presentar signat pel pare o mare al tutor o tutora quan l’alumne es reincorpori al centre encara que s’hagi trucat o enviat un missatge avisant per tal que quedi degudament documentada l’absència.

JUSTIFICACIÓ D’ABSÈNCIES per imprimir

JUSTIFICACIÓ D’ABSÈNCIES pdf editable

 

FULL DE DADES PERSONALS I DRETS D’IMATGE (matrícula)

Aquests documents s’han de presentar signats quan un alumne es matricula al centre. El document de dades personals inclou bàsicament informació de contacte amb les famílies. El document de drets d’imatge, autoritza o no al centre a publicar imatges individuals o en grup de l’alumne i també a publicar treballs en espais de comunicació i difusió gestionats pel centre.

FULL DE DADES PERSONALS i AUTORITZACIONS

 

MODEL DE FULL DE PAGAMENT DE MATERIAL I SORTIDES

Els pagaments es faran sempre directament per ingrés o transferència bancària, no es poen realitzar en efectiu al personal del centre.

Aquest document els facilita la informació per a poder realitzar el tràmit

PAGAMENTS