Companys fora de la Vall

Per als alumnes de la Vall, el fet de tenir un institut a Sant Gregori els proporciona grans avantatges però també podria representar una limitació pel que fa a l’establiment de noves relacions amb alumnes d’altres poblacions. En aquest sentit,  cal que ens plantegem estratègies que minimitzin aquest efecte i que els permeti  intercanviar experiències en un entorn més ampli.

Ja des de primer d’ESO ens proposem d’organitzar trobades i realitzar activitats conjuntes amb instituts de Girona i d’altres demarcacions.

Paral·lelament i atenent també el projecte Viure la Llengua, realitzarem activitats virtuals amb alumnes d’instituts d’altres països utilitzant com a llengua de comunicació l’anglès o el segon idioma cursat per l’alumne.

Com a resultat d’aquesta relació, inicialment virtual, es potenciaran les trobades i intercanvis que facilitin les relacions socials i interpersonals i el coneixement d’altres realitats i maneres de viure.

Aquest projecte es concreta en:

  • Participació en projectes Erasmus + KA1 de mobilitat del professorat  i KA2 de mobilitat dels alumnes amb l’Institut de Viena In fer Krim
  • Intercanvis internacionals amb l’Institut Scala College a Alphen aan Den Rijn, als Països Baixos.
  • Participació a Global Scholars,  coordinat per Bloomberg Philantropies, amb seu a Nova York, el projecte comporta dedicar dues hores setmanals durant les quals els alumnes treballaran temes de sostenibilitat de forma col·laborativa amb escoles d’arreu del món.
  • Trobades amb altres centres de Girona i rodalies per a la realització d’activitats conjuntes amb els alumnes.