Les TIC al servei de l’educació

LES NOVES TECNOLOGIES AL SERVEI DE L’EDUCACIÓ: L’iPad a l’aula

Cada un dels alumnes de l’Institut Vall de Llémena disposa d’un iPad propi que li permet accedir en tot moment a una gran quantitat de continguts educatius, buscar informació a Internet, fer servir eines que potenciïn les seves capacitats , coneixements i creativitat i desplegar les seves competències.

Els estudiants amb accés a aquestes eines preparen millor els treballs de classe, saben analitzar i resoldre problemes amb major facilitat, realitzen més i millor treball col·laboració i comparteixen àmpliament el coneixement amb els companys. Amb l’iPad, els alumnes són capaços d’explorar un món d’idees i continguts i de trencar els límits físics de l’aula.

El sistema “one to one” (1 aparell, 1 alumne) possibilita la personalització i individualització dels processos d’ensenyament-aprenentage i paral·lelament facilita i impulsa el treball en equip.

Aquesta eina es combina amb les pissarres digitals, els projectors de cada aula i la tecnologia Air Play que permet projectar el contingut de cada un dels iPads i mostrar d’aquesta manera el treball realitzat per un alumne a tot el grup.

icona_pdf les tauletes digitals a l’aula