Mecenatge

El Nou Institut de Sant Gregori neix en un moment de crisi econòmica durant el qual les inversions públiques són molt reduïdes. Tot i això, la demanda de la població, la implicació total del l’Ajuntament i Departament d’Ensenyament  i  la col·laboració de les institucions, han permès la creació d’aquest centre educatiu llargament reclamat.

És cert però, que en aquest moment els recursos públics són limitats i tampoc es pot demanar a les famílies un esforç major. És per això que,  per aconseguir finançar el desplegament òptim i l’aplicació del projecte educatiu del nou institut, demanem  la col·laboració d’entitats i empreses de l’entorn.

Aquesta col·laboració es pot concretar en diferents formats:

  • Aportació  al llarg de diferents cursos: Les empreses poden determinar una aportació anual al projecte per un període de temps concret. Aquesta modalitat permetria una planificació més acurada de les inversions i despeses del centre al llarg dels propers cursos.
  • Finançament d’un recurs material: Es tracta de fer-se càrrecd’una despesa concreta i degudament documentada amb l’objectiu d’equipar l’institut (laboratori, taller, plataforma web, equipaments audiovisuals, …) i dotar-lo dels recursos necessaris.
  • Aportació per aquest curs: En aquest cas la col·laboració es defineix per aquest any i es deixen obertes però no definides  properes ocasions.
  • Finançament de projectes internacionals: Col·laborar finançant les despeses de les mobilització dels participants
  • Beques per a alumnes amb pocs recursos: Assignar una dotació econòmica per ajudar a cobrir les despeses educatives d’aquells alumnes que ho necessitin

En tots els casos, sigui quina sigui al modalitat escollida de la donació, si l’empresa ho desitja, quedarà reconeguda a través d’una menció a la pàgina web del centre com a empresa col·laboradora.