REUNIONS TELEMÀTIQUES FAMÍLIES 6 I 13 D’OCTUBRE

Aquesta setmana comencen les reunions telemàtiques amb els tutors i tutores de cada grup classe i les famílies.

     • 6 d’octubre:

       • HORA: 18:00

       • NIVELLS: 1r d’ESO,  2n d’ESO, 1r de Batxillerat i 2n de Batxillerat

     • 13 d’octubre:

       • HORA: 18:00

       • NIVELLS: 3r d’ESO i  4t d’ESO

Des de les tutories s’enviarà un correu a les famílies informant de l’enllaç a la reunió.

Després de les reunions es penjaran en aquest espai les presentacions de cada nivell: