El 2020 comença amb la formació en Neuroeducació

El passat dimecres 8 de gener gran part del claustre del Joan Mercader va estrenar l’any 2020 amb l’inici del curs de formació  Neuroeducació. Saber com aprèn el cervell per canviar la manera d’ensenyar i aprendre. El curs s’organitza en quatre blocs: el cervell i la neurociència, l’escorça prefrontal i les emocions, metodologies actives i un projecte “neuro” aplicant les metodologies actives.

Alguns dels objectius de l’activitat són:

  • conèixer les darreres investigacions en neurociència aplicades al món educatiu
  • identificar quins són els factors que afavoreixen i perjudiquen l’aprenentatge
  • valorar el paper de les emocions, l’atenció, la memòria, l’exercici, la nutrició
  • relacionar l’etapa madurativa de l’alumnat amb les funcions executives i els processos cognitius
  • aplicar les metodologies actives a l’aprenentatge
  • crear un model neurodidàctic d’aplicació pràctica

Imparteix la formació el Josep Arregui Dalmases, llicenciat en psicologia, màster en intel·ligència emocional, especialista en formació “emobrain learning”, professor col·laborador de la Universitat de Barcelona… En alguns dels blocs també hi participen altres membres del seu equip.

A la primera sessió vam poder experimentar en primera persona dinàmiques, activitats, sensacions, continguts teòrics i pràctics aplicables a l’aula i a la vida diària.

Us deixem alguna imatge d’una de les dinàmiques. .