Programa de formació i inserció (PFI) d’Auxiliar en Jardineria i Viverisme

Sortides professionals

Al superar el curs s’obté el certificat de professionalitat AGAO0108 – Activitats auxiliars en vivers, jardins i centres de jardineria, que emet l’Administració laboral. Aquest certificat et capacita per accedir al món laboral per dur a terme tasques de:

Auxiliar en cultius, en producció de planta en hivernacles o en centres de jardineria, col·laborant en la preparació del terreny i en la implantació i manteniment de jardins, parcs i zones verdes, així com rebre i condicionar flors i plantes.

Durada del curs

  • 1000 h (1 curs).