Oferta formativa

En aquest espai, a més de trobar informació sobre els Cicles Formatius i modalitats en les quals s’ofereixen i  informació sobre el Programa de Formació i Inserció (PFI) que s’ofereixen al centre, també podreu trobar informació relacionada amb PATT’s d’interès i cursos de formació no reglada destinada a professionals del sector que oferim conjuntament amb l’associació l’ERA de Manresa, una associació referent a Catalunya en formació agrària no reglada, amb una llarga història i prestigi: https://associaciolera.org/projectes/cursos-propis/

Més informació:

FP DualMatrícula semipresencial

CFGS Paisatgisme i Medi Rural

CFGM Jardineria i floristeriaCFGM Producció agroecològica

PFI d’Auxiliar en Jardineria i Viverisme

Cursos de formació no reglada i PATTs (plans de transferència tecnològica)