CFGM Jardineria i floristeria

TITULACIÓ

Grau: Mitjà.
Titulació: Tècnic\a en Jardineria i Floristeria
Durada: 2000 h (2 cursos).

Aprendràs a instal·lar, conservar i restaurar jardins d’exterior i interior, així com prades per a ús esportiu, i realitzar les activitats de producció de planta i de floristeria, operant i mantenint la maquinària i instal·lacions.

QUÈ ESTUDIARÀS?

 • Fonaments agronòmics
 • Taller i equips de tracció
 • Infraestructures i instal·lacions agrícoles
 • Principis de sanitat vegetal
 • Control fitosanitari
 • Implantació de jardins i zones verdes
 • Manteniment i millora de jardins i zones verdes
 • Producció de plantes i pans d’herba en viver
 • Composicions florals i amb plantes
 • Establiments de floristeria
 • Tècniques de venda en jardineria i floristeria
 • Formació i orientació laboral
 • Emprenedoria
 • Anglès tècnic
 • Síntesi
 • Formació en centres de treball
HORARIS CURS 2019/2020

De dilluns a divendres de 8 a 14:30*.

*L’horari del segon curs podria canviar en funció del centre de treball. La FCT (formació en centres de treball) es realitza durant el segon curs, dos dies a la setmana l’alumnat anirà a l’empresa en l’horari acordat amb cada centre de treball.