Secretaria

Preinscripció i matrícula curs 2021-2022 (Dossier informatiu preinscripció i matrícula)

-PFi d'Auxiliar de Viver i Jardins:

PREINSCRIPCIÓ: 10 al 21 de maig
MATRÍCULA: 1 al 10 de setembre

-CFGM de Jardineria i Floristeria i CFCM de Producció Agroecològica:

PREINSCRIPCIÓ: 11 al 17 de maig
MATRÍCULA: 12 al 16 de juliol

-CFGS de Paisatgisme i Medi rural:

PREINSCRIPCIÓ: 25 al 30 de maig
MATRÍCULA: 19 al 23 de juliol

Més informació sobre preinscripció i matrícula a la web del Departament d’Educació: preinscripcio.gencat.cat