L’institut

A l’institut d’FP de Castellar del Vallès formem persones en els àmbits professionals de la jardineria, el paisatgisme, l’agricultura, la ramaderia i la floristeria, fomentant pràctiques professionals basades en la sostenibilitat, l’ecologia i l’adaptació a la nova situació climàtica.

L’equip docent de l’escola treballa de forma molt coordinada per tal d’acompanyar l’alumnat en el seu procés d’aprenentatge, marcant com a objectiu l’empoderament personal i professional de l’alumnat, orientant-los per tal de que puguin assolir es seus objectius formatius i d’especialització.

Es plantegen classes teòriques amb gran dinamisme didàctic i es posa molta èmfasi en la vessant pràctica dels diferents mòduls professionals, enfocant-la de manera molt aplicada en els diversos àmbits i sortides professionals del nostre alumnat.

Així mateix també es dóna molta importància a la formació de pràctiques en empreses i en la realització de treballs de síntesi, on l’alumnat desenvolupa projectes en cadascun dels seus sectors.