Gestió i organització del centre

EQUIP DIRECTIU

-Directora: Berta Tasias
-Cap d’estudis: Anna Caceres
-Secretaria: Alba Mateo

TUTORIES

-PFI: Núria Ferrando
-1r de Jardineria: Alfred Pedron
-2n de Jardineria: Eva Diaz
-1r de PAE: Roc Mas
-2n de PAE: Kevin Fisher
-1r de Paisatgisme: Alba Mateo
-2n de Paisatgisme: Anna Cáceres