FP Dual

FP DUAL

La formació dual és la modalitat de la formació professional (FP) en la qual l’estudiant combina la formació en el centre educatiu amb la formació al centre de treball (activitat productiva en l’empresa). Els objectius són:

  • adequar la formació professional a les necessitats de les empreses,
  • establir una major vinculació i corresponsabilitat entre els centres de formació professional i les empreses, en el procés formatiu del l’alumnat,
  • millorar el procés d’aprenentatge de l’alumnat de formació professional.
A més, els beneficis que aporta a l’alumnat són:
  • millorar el currículum professional
  • desenvolupar les competències professionals en un entorn laboral real
  • afavorir la incorporació al món laboral com a aprenent qualificat
  • reconèixer el valor que aporta l’estudiant per l’activitat desenvolupada a l’empresa

Alhora l’empresa i el centre educatiu també n’obtenen beneficis, en quant a incorporació de personal qualificat a l’empresa i l’intercanvi i transferència de coneixements.