CFGS Paisatgisme i Medi Rural

TITULACIÓ

Grau: Superior.
Titulació: Tècnic\a superior en Paisatgisme i Medi Rural
Durada: 2000 h (2 cursos).

Aprendràs a desenvolupar projectes de jardins i zones verdes i gestionar la producció de plantes i la producció agrícola.

QUÈ ESTUDIARÀS?

 • Topografia agrària
 • Maquinària i instal·lacions agroforestals
 • Gestió i organització del viver
 • Planificació de cultius
 • Gestió de cultius
 • Disseny de jardins i restauració del paisatge
 • Conservació de jardins i gespes esportives
 • Fitopatologia
 • Botànica agronòmica
 • Formació i orientació laboral
 • Empresa i iniciativa emprenedora
 • Projecte de paisatgisme i medi rural
 • Formació en centres de treball
HORARIS CURS 2019/2020

De dilluns a divendres de 8 a 14:30*.

*L’horari del segon curs podria canviar en funció del centre de treball. La FCT (formació en centres de treball) es realitza durant el segon curs, dos dies a la setmana l’alumnat anirà a l’empresa en l’horari acordat amb cada centre de treball.