CFGM Producció agroecològica

TITULACIÓ

Grau: Mitjà.
Titulació: Tècnic\a en Producció agroecològica.
Durada: 2000 h (2 cursos).

Aprendràs a obtenir productes agropecuaris ecològics de qualitat amb tècniques agrícoles i ramaderes que millorin la biodiversitat, l’estabilitat del medi ambient i la fertilitat del sòl.

QUÈ ESTUDIARÀS?

 • Fonaments agronòmics
 • Fonaments zootècnics
 • Infraestructures i instal·lacions agrícoles
 • Taller i equips de tracció
 • Principis de sanitat vegetal
 • Implantació de cultius
 • Producció vegetal ecològica
 • Producció ramadera ecològica
 • Maneig sanitari de l’agroecosistema
 • Comercialització de productes agroecològics
 • Formació i orientació laboral
 • Empresa i iniciativa emprenedora
 • Anglès tècnic
 • Síntesi
 • Formació en centre de treball
HORARIS CURS 2019/2020

De dilluns a divendres de 8 a 14:30*.

*L’horari del segon curs podria canviar en funció del centre de treball. La FCT (formació en centres de treball) es realitza durant el segon curs, dos dies a la setmana l’alumnat anirà a l’empresa en l’horari acordat amb cada centre de treball.