Història

Des del curs 2013-2014 oferim formació professional en cicles de la Família Agrària amb col·laboració del viver Tres Turons S.C.P.. Aquell any es comença a impartir el Cicle Formatiu de Grau Mitjà de Jardineria i Floristeria en la modalitat de formació professional d’ensenyament en alternança, que contempla que l’alumnat passen algunes hores de la setmana realitzant les seves pràctiques (no remunerades) en una empresa del sector.

Tot i les dificultat d’espais i equipaments el cicle es consolida degut a la creixent demanda d’alumnat que es viu any rere any. Tant és així que en el curs 2015-16 s’inicia el Cicle Formatiu de Grau Mitjà de Producció Agroecològica, el curs 2017-18 el Cicle Formatiu de Grau Superior de Paisatgisme i Medi Rural i el curs 2019-20 el PFI de Jardineria i viverisme. Consolidant la formació agrària de forma reglada a la comarca.