GRANIT


NOM
ca Granit
es Granito
 en Granite
DESCRIPCIÓ
El granit és una roca i plutònica magmàtica de textura glandul·losa i cristal·lina. D’entre alguns dels components d’aquesta roca es troben el quars, el feldspat i la mica. És de color grisenc i és molt abundant .Actualment es coneixen granits de… Llegeix més»

OBSIDIANA

Nom:
Català: Obsidiana
Castellà: Obsidiana
Anglès: Obsidian
Francès: Obsidienne

 
Quin tipus i subtipus de roca i/o mineral és?
L’ obsidiana és una roca volcànica, ja que s’ha produït per un refredament ràpid de la lava. Aquesta, pertany al grup dels Silicats, ja que està formada per diferents minerals.
Formació de la… Llegeix més»

PÒRFIR

NOM
ca Pòrfir
es Pórfido
en Puffed
DESCRIPCIÓ
El pòrfir és un tipus de roca magmàtica, més concretament una roca filoniana. És una roca formada a partir de la solidificació del magma, és a dir una massa fluïda d’origen tectònic a temperatures molt elevades a l’interior de l’escorça terrestre. El… Llegeix més»

OFITA

Nom:
Català: Ofita
Castellà: Ofita
Angles: Office
Francès: Bureau
Imatges:

Quin tipus i subtipus de roca i/o mineral és?
Les ofites són roques ígnies magmàtiques.
Formació de la roca i/o mineral
El seu origen està relacionat amb la fracturació i separació del Pangea durant el Triàsic, que va facilitar l’ascens de magmes bàsics procedents… Llegeix més»

LAVA


ca: laves
es: lava
en: lava

DESCRIPCIÓ 
Les laves són un tipus de roques magmàtiques volcàniques de color marró fosc o negre.
Es formen per un ràpid refredament     del magma de la superfície terrestre o també sota del mar, i passen d’una temperatura molt alta (de… Llegeix més»

OFITA


ca: ofita
es ofita
en ofita

 DESCRIPCIÓ
Les ofites són roques magmàtiques hipoabissals que es creu que han tingut un origen subvolcànic, és a dir, s’han originat quan un magma ha cristal·litzat en esquerdes i cavitats just abans d’arribar a la superfície.
Són roques de composició bàsica (pobre en sílice) constituïdes per… Llegeix més»