Presentació

L’institut Juan Manuel Zafra va ser fundat l’any 1892 com una escola d’aprenentatge d’arts i oficis, quan Sant Martí de Provençals encara era un municipi independent de la ciutat de Barcelona. Actualment és un centre públic de tres línies d’ESO i dues de batxillerat que incorpora alumnat procedent de les escoles de la zona.

És un dels centres de referència del Districte per a la integració escolar d’alumnes amb un dèficit auditiu.

L’educació que impartim a l’institut Juan Manuel Zafra es basa en dos punts que considerem essencials:

Exigència i compromís en el propi aprenentatge, facilitant el suport necessari per part del professorat, però sense oblidar que l’aprenentatge requereix treball i esforç.

Formació sòlida com a persones. Pensem que és fonamental que cada noi i noia aprengui a reflexionar, a conviure, a respectar i a assumir les pròpies responsabilitats.
El centre es caracteritza per treballar al voltant d’uns eixos bàsics:

  • Treball sobre els valors fonamentals de les persones
  • Avaluació contínua i global dels aprenentatges
  • Atenció individualitzada i específica: grups flexibles
  • Aprenentatge de llengües estrangeres, TIC i participació en projectes d’innovació
  • Participació de l’alumnat i la implicació de les famílies
  • Desenvolupament de la personalitat
  • Convivència i benestar emocional com a condició per l’aprenentatge
  • Incorporació del treball per projectes a l’ESO