Currículum 4t ESO

Matèries Comunes
LLengua catalana
LLengua castellana
Llengua anglesa
Ciències socials
Matemàtiques
Educació Física
Valors ètics
Tutoria
Optatives itinerari 1
Física i Química
Biologia i Geologia
Francès / Informàtica / Biologia / Música
Optatives itinerari 2
Tecnologia
Física i Química
Francès / Informàtica / Biologia / Música
Optatives itinerari 3
Llatí
Història de l’Art
Francès / Informàtica / Biologia / Música
Optatives itinerari 4
Visual i plàstica
Tecnologia
Francès / Informàtica / Biologia / Música
  • Grups classe heterogenis. Pla de diversificació curricular.
  • Desdoblament en quatre grups a les matèries de català, castellà i matemàtiques.
  • Grups de nivell en la matèria d’anglès.
  • Educació emocional.
  • Orientació.
  • Projecte En Residència.

EN RESIDÈNCIA A LA FUNDACIÓ MIRÓ

CAÇADORS DE SONS
El passat dijous, dia 16, tots nosaltres junt amb l’Óscar i altres professors, vam anar a la Fundació Miró a fer un taller. Per començar ens va rebre un noi molt simpàtic i ens va explicar que faríem i ens va ensenyar diferents… Llegeix més»