CARBÓ

Nom:
Català: Carbó
Castellà: Carbón
Anglès: Coal
Francès: Charbon
 
 
 
Quin tipus i subtipus de roca i/o mineral és?
El carbó o carbó mineral és una roca sedimentària organògena de color negre.
Formació de la roca i/o mineral:
La majoria del carbó explotat es va formar a partir dels vegetals que van créixer durant… Llegeix més»

TARAMITA

Nom:
Català: Taramita
Castellà: Taramita
Anglès: Taramite
 
Quin tipus i subtipus de roca i / o mineral és?
És un mineral silici.
Formació de la roca i / o mineral:
És una roca ígnia. La seva formació es dóna quan el magma flueix cap a la superfície i fa erupció o flueix… Llegeix més»

HAUSMANITA

Nom:
Català:​Hausmanita
Castellà:Hausmanita
English:Hausmanite
Francais: Hausmanite
 

Quin tipus i subtipus de roca i/o mineral és?
Es un mineral óxid de manganesi.
Formació de la roca i/o mineral
Fa vidres octoedres amb estiració paralela de fins a 7,5 cm.
Composició química
Mn2+Mn3+2O4
Breu descripció (color, textura…)
Es de colors grisos i negres, té una textura rugosa per… Llegeix més»

LIMONITA

Nom:
Català: Limonita
Castellà: Limonita
Anglès: Limonite
Francès: Limonite
Imatges:

Quin tipus i subtipus de roca i/o mineral és?
Tot i que és una mescla de minerals d’òxids, no és considerat un mineral, per tant, és una roca.
Formació de la roca i/o mineral:
S’origina per la descomposició de molts minerals de ferro, especialment… Llegeix més»

AMETISTA

Nom
Català: Ametista
Castellà: Amatista
Anglès: Amethyst
Francès: Améthyse
Imatges

 
 
 
 
 
Quin tipus i subtipus de roca i/o mineral és?
És un mineral violeta fet de quars d’origen magmàtic.
Formació de la roca i/o mineral:
L’Ametista s’ha format a baixes temperatures. Se sol trobar a la superfície de les roques, a l’interior de les geodes.
Aquest… Llegeix més»

GALENA AMB CALCOPIRITA

Nom
Català: Galena amb Calcopirita.
Castellà: Galena con Calcopirita.
Anglès: Galena with Chalcopyrite .
Imatges

Quin tipus i subtipus de roca i/o mineral és?
És un mineral Molt comú a els filons de sulfurs disseminats per els roques ígnies .La Galena és un mineral natural de l’sulfur de plom.L a calcopirita… Llegeix més»

LIMONITA

NOM
ca Limonita
es Limonita
en Limonite
DESCRIPCIÓ
Es tracta de una barreja que pot contenir tant minerals òxids com minerals hidròxids.
Es tracta d’un material molt comú a les zones d’oxidació de dipòsits amb contingut de ferro, que es produeix per la descomposició de molts minerals de ferro, en particular… Llegeix més»

ESMERIL

 
NOM
Ca Esmeril
es Esmeril
en Emery
 
 
DESCRIPCIÓ
És un mineral, classificat dintre dels anomenats hidròxids en el grup del diàspor. Està
compost principalment per òxid d’alumini (corindó) barrejat amb altres varietats com:
espineles o magnetita. És forma temperatures baixes i sobre tot són productes de desgast
d’altres minerals. Solen ser menys densos… Llegeix més»

MALAQUITA


NOM
ca Malaquita
es Malaquita
en Malachite
DESCRIPCIÓ
La malaquita és considerada com una pedra semi preciosa. És un mineral que està dins del grup dels carbonats. La major part dels carbonats són insolubles en aigua i formen part de les roques, per aquest motiu la malaquita esi considerada dins dels carbonats.
El… Llegeix més»

CRETA BLANCA

NOM
Català: Creta blanca
Castellà: Creta blanca
Anglès: Chalk
DESCRIPCIÓ
La creta  és una roca sedimentaria blanca i porosa, una forma de composta pel mineral calcita. La calcita és carbonat de calci o Ca CO3. Es forma sota condicions marines profundes per l’acumulació gradual de petites plaques de calcita… Llegeix més»