PÒRFIR

Nom
Català: Pòrfir
Castellà: Pórfido
Anglès: Porphyry
Françès: Porphyre
 

 
Quin tipus i subtipus de roca i/o mineral és?:
El pòrfir és un tipus de roca magmàtica, més concretament una roca filoniana
Formació de la roca i/o mineral:
És una roca formada a partir del lent refredament del magma a gran profunditat, formant alhora
vidres… Llegeix més»

TURRITELLA


ca: turritella
es: turritella
en: turritella

Descripció:
Són organismes endobentónicos que viuen enterrats parcialment en fons marins, preferentment la sorra i fangosos, relativament profunds.És un gènere de Cargol de mar de mida mitjana amb un opercle, mol·luscs gastròpodes marins de la família Turritellidae.
Tenen petxines fortament en espiral, la… Llegeix més»

CALCÀRIA


ca: calcària
es: caliza
en: limestone

DESCRIPCIÓ:
La Calcària és una roca sedimentària, o sigui que es forma per l’acumulació i compactació de diverses matèries com restes calcaris d’éssers vius o per precipitació de carbonat càlcic dissolt en aigua en un lloc amb alta concentració de CO2, per això,… Llegeix més»

VANADINITA

Nom:
Català: Vanadinita
Castellà: Vanadinita
Angles: Vanadinite
Francès: Vanadinite
Imatges:

Quin tipus i subtipus de roca i/o mineral és?
tipus i subtipus de roca i/o mineral és Vanadats.
Formació de la roca i/o mineral
Està composta per clorovanadat de plom, Pb5(VO4)3Cl, encara que sovint presenta impureses de As i P en substitució del… Llegeix més»