GUIX EN PUNTA DE FLETXA


 
1- NOM
Català: Guix en punta de fletxa
Castellà: Yeso en punta de flecha
Anglès: Gypsum
3- DESCRIPCIÓ
Es una roca sedimentaria, també poden formar roques sedimentaries monominerals. La formació comença amb el desgast d’altres roques. Els productes del desgast són transportats per l’aigua corrent. En molts casos, els… Llegeix més»

CARBÓ

Nom:
Català: Carbó
Castellà: Carbón
Anglès: Coal
Francès: Charbon
 
 
 
Quin tipus i subtipus de roca i/o mineral és?
El carbó o carbó mineral és una roca sedimentària organògena de color negre.
Formació de la roca i/o mineral:
La majoria del carbó explotat es va formar a partir dels vegetals que van créixer durant… Llegeix més»

GRES

Nom:
Català: Gres
Castellano: Arenisca
English: Sandstone
Français: Grès
Imatges

Quin tipus i subtipus de roca i/o mineral és?
És una roca sedimentària detrítica feta amb sorra.
Formació de la roca i/o mineral
Està formada per grans de sorra, calçaris, silicis, furriginosos, guixencs, argilosos i bituminosos.
Composició química
La composició química és: alumini (Al), silici (Si),… Llegeix més»

GRESOS

NOM:
ca: gres
es: arenisca
en: sandstone
 
DESCRIPCIÓ:
Els gresos tenen un color marró vermellós. Al tacte són rugosos, deixen anar una espècie de pols ( ja que són roques detrítiques). També, igual que la pissarra  presenten uns estrats força marcats, és a dir, que tenen una estructura molt laminada… Llegeix més»

CALCÀRIA

Nom
Catala: Pedra calcària
Castella: Piedra caliza
Anglès: Limestone
Francès: Pierre calcaire
Imatges

Quin tipus i subtipus de roca i/o mineral és?
La pedra calcària es una roca sedimentari formada per calcita o dolomita, i principalment per carbonat càlcic; emprada en l’edificació i en la fabricació de calç.
Formació de la roca i/o… Llegeix més»

CALCÀRIA


ca: calcària
es: caliza
en: limestone

DESCRIPCIÓ:
La Calcària és una roca sedimentària, o sigui que es forma per l’acumulació i compactació de diverses matèries com restes calcaris d’éssers vius o per precipitació de carbonat càlcic dissolt en aigua en un lloc amb alta concentració de CO2, per això,… Llegeix més»

CALIZA CRISTALINA

NOM 
ca Calcària cristalina
es Caliza cristalina
en Crystalline limestone
DESCRIPCIÓ
La caliza es un tipus comú de roca sedimentària; majorment composta per calcita (carbonat de calci, CaCO3)
Les calcàries es formen en els mars càlids y poc profunds de les regions tropicals, en aquelles zones en que les aportacions detritícs són… Llegeix més»