Capacidad: 22 personas

Contingut:

  • Literatura: Novel·la, Teatro Poesia: 3508 exemplars
  • Diccionaris i enciclopèdies: 427 exemplars
  • Llibres d’assaig i coneixement: 2254 exemplars

Prèstec

Es sol·licita l’exemplar al responsable de la biblioteca, que registra l’article i aquest és vigent durant 6 setmanes.

Al finalitzar el període s’ha de retornar l’article o renovar el prèstec

Horaris biblioteca curs 18-19

Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres
11:00-11:30 Obert Obert Obert
11:30-12:30  Obert
12:30-13:30 Obert  Obert
13:30-14:30  Obert  Obert
15:30-16:30 Obert Obert Obert Obert
16:30-17:30 Obert Obert Obert Obert

Informe uso de la Biblioteca curso 2016-17

La Biblioteca Francesc Aragó del Institut Juan Manuel Zafra recibió a lo largo del curso 2016/17 un total de 4210 visitas por parte de sus alumn@s, 414 de ellas fueron en horario de tarde.

Estas cifras nos indican un promedio diario de 24 visitas (24,21), de las que 3 (3,33) son por la tarde.

Se prestaron 202 libros y fueron consultados 351 ejemplares.

De los libros prestados, faltan por retornar solamente 8. Los alumn@s que no han devuelto los libros serán excluidos del préstamo hasta que los devuelvan.

Informe uso de la Biblioteca curso 2015-16

La Biblioteca Francesc Aragó del Institut Juan Manuel Zafra recibió a lo largo del curso 2015-16 un total de 3.880 visitas por parte de sus alumn@s, 518 de ellas fueron en horario de tarde.

Estas cifras nos indican un promedio diario de 22 visitas (21,86), de las que 4 (3,65) son por la tarde.

Se prestaron 265 libros y fueron consultados 378 ejemplares.

De los libros prestados, faltan por retornar solamente 3. Los alumn@s que no han devuelto los libros serán excluidos del préstamo hasta que los devuelvan.

Normativa Biblioteca

L’alumnat  que assisteix a la biblioteca haurà de tenir en compte la normativa següent:

1.1.- L’alumne/a haurà d’anotar-se a la llibreta d’assistència en entrar a l’aula.

1.2.- La biblioteca es considera una aula d’estudi i de treball i  no una aula de joc. Cal que entre tots es generi un ambient de calma i tranquilitat on es pugui treballar bé. Respecteu el silenci!

1.3.- No es permet entrar i sortir de l’aula  de manera continuada.

1.4.- No es pot menjar ni beure a la biblioteca.

1.5.- En cas de fer servir l’ordinador será per treballar i no per jugar.

1.6.- Si volem fer ús d’algun llibre ho hem de comunicar al responsable, per tal que en   pregui nota.

1.7.- No es permet l’ús del mòbil sota cap concepte.

1.8.- Cal deixar l’aula recollida en marxar.

1.9.- L’incompliment d’alguna de les normes anteriors pot fer que es quedi exclós de la bblioteca per un periode a determinar en funció de la falta comesa. També es pot treure l’ordinador si no en fem l’ús adient.