CALIZA

caliza
NOM
Ca pedra calcària
Es Caliza
In Limestone
DEFINICIÓ
És una roca sedimentària formada per almenys un 50% de Calcita, molt abundant en la naturalesa, podent estar acompanyada d’una mica de Dolomita, aragonita i siderita
Pel seu aspecte blanc són molt distingibles. Les calcàries es formen en els mars càlids i… Llegeix més»

NAUTILUS

NOM
Ca Nautilus
Ca Nautilus
In Nautilus
DESCRIPCIÓ
El gènere Nautilus és un tàxon que conté set espècies de nàutils. D’aquestes en queden quatre de vivents, que difereixen significativament en aspectes de morfologia dels nàutils emplaçats en el tàxon germà Allonautilus
És el fòssil, d’un nàutil, un grup de cefalòpodes… Llegeix més»

CALCÀRIA

 Nom:

Català: Calcària cristal·lina
Castellà: Caliza cristalina
Anglès: Crystal limestone
Francès: Calcaire de cristal
 
 
 
Quin tipus i subtipus de roca i/o mineral és?
És una roca sedimentària.
Formació de la roca i/o mineral:
La calcària es forma en mars càlids i poc profunds de les regions tropicals. Aquesta es… Llegeix més»

OFITA

Nom:
Català: Ofita
Castellà: Ofita
Angles: Office
Francès: Bureau
Imatges:

Quin tipus i subtipus de roca i/o mineral és?
Les ofites són roques ígnies magmàtiques.
Formació de la roca i/o mineral
El seu origen està relacionat amb la fracturació i separació del Pangea durant el Triàsic, que va facilitar l’ascens de magmes bàsics procedents… Llegeix més»

COURE

Nom
Català: Coure
Castellà: Cobre
Anglès: Copper
Francès: Cuivre
Imatges

Quin tipus i subtipus de roca i/o mineral és?
El coure és un mineral de la classe dels elements natius, que pertany al grup de minerals del coure.
Elements natius: els elements natius són aquells elements que es produeixen en la natura en… Llegeix més»