Procés de preinscipció

El procés de preinscripció ja ha començat i ja ha finalitzat la fase de sol·licitud. Ara estem revisant tota la documentació entregada per a procedir a l’assignació de places als diferents centres educatius.

A partir del 19 d’abril, sortirà la llista provisional amb la puntuació.


Preinscripció fora de termini
El termini de presentació de sol·licituds es va acabar el dia 24 de març. El 6 d’abril es podran tornar a presentar sol·licituds a partir de les 9 hores. En aquest cas, l’aplicació farà constar que s’han presentat fora de termini. Cal tenir en compte que les sol·licituds que es presenten dins de termini tenen prioritat en l’assignació de places respecte de les sol·licituds que es presenten fora de termini.

Calendari oficial d'inscripció
Calendari oficial d’inscripció

 

Més informació sobre la inscripció

 

INS Angeleta Ferrer Oferta inicial de places ESO

INFORME_BAREM_PROVISIONAL_ 19 abril

Presentació de reclamacions
Del 20 al 26 d’abril de 2021, si detectes alguna errada o anomalia en el barem assignat, pots presentar una reclamació.