ENQUESTA SOBRE LES REUNIONS AMB ELS TUTORS

L’institut ha posat en marxa una enquesta per saber el grau de satisfacció de les famílies en relació amb a les reunions de presentació amb els tutors, així com la seva opinió envers la seva participació en les activitats de centre per començar a fer comunitat educativa.

Si no ho heu fet ja, podeu completar l’enquesta a través del mail que heu rebut o a través d’aquest enllaç.

https://docs.google.com/forms/d/13SwBpl_qcbxJhWz4r3GIFLBSrrmYMwzcdNhG_G7EvUM/edit

Moltes gràcies per la vostra col·laboració.