Secretaria

  • Horari d’atenció al públic:
    • dilluns, dijous i divendres de 10:00h a 13:30h.
    • dimarts i dimecres de 8:15h a 13:30h.
  • Tràmits: les sol·licituds de certificats i tot tipus de documentació s’han de sol·licitar amb antelació.